Kas bija sākumā?

Kas bija sākumā?

Pievienots 20.08.2013

Pirmais zināmais faktiskais cilvēces vēstures avots par pasaules rašanos ir Mozus grāmatas,tora.png jo ne planētu pašreizējie stāvokļi vai fosilijas, nedod zināmus faktus par to, ka pasaule būtu 4.54 miljardus gadus veca. Neviens nav nodzīvojis tik ilgi, lai spētu to apliecināt un neviena zinātnieku paaudze nav redzējusi kā izveidojas planēta no putekļu mākoņa. Pasaulē vissenākā garīgā mācība ir jūdaisms, kurš iesākumā tika mutiski mācīts paaudžu paaudzēm. Tāpēc būtu loģiski vadīties pēc pirmavotiem, nevis pēc teorijām, kuras ir radušās pēc maldīgiem faktiem un no „zila gaisa”, kā, piemēram, Darvina evolūcijas teorija 1859.gadā. Par ko tiks runāts arī nākamajos rakstos.

 

"Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi." (Mozus 1:1). Toras un Bībeles pirmais teikums sevī ietver arī faktu, ka pastāv augstākais spēks, kas visu ir radījis. Tādejādi tiek apliecināts, ka Dievs ir šīs sistēmas izveidotājs un saucams arī kā Radītājs. Ar šo faktu Radītājs apliecina Savu pilnvaru pār visu, kas mums apkārt, un tas norāda to,novus-ordo.pngka jebkurā gadījumā mēs dzīvosim pēc Radītāja noteikumiem jeb Viņa izveidotajiem likumiem. Lai kā cilvēks mēģinātu izmainīt dabas likumus, tas viņam nav iespējams, kā, piemēram, gravitācijas likumu, tāpat nav iespējams izmainīt pirmavota faktu un sākuma stāvokli, ka Dievs ir radījis debesis un zemi. Jautājums - kāpēc, lai kāds mēģinātu izmainīt šo faktu, ka Dievs ir visu radījis. Atbilde var skanēt ļoti vienkārši, jo kāds vēlas iegūt pilnvaru pār zemi un visu, ko tā ietver. Šajā rakstā, neiztirzājot pretinieka jeb Sātana rašanās iemeslus, bet tikai apliecinot viņa eksistenci, mēs varam secināt, ka Evolūcijas teorijas rašanās iemesls bija mēģinājums Dieva noliegšanai un varas pārņemšana. Tādā veidā, pretiniekam iegūstot iespēju, cilvēku vadīt nevis pēc Dieva dotajiem noteikumiem, bet likt tam vadīties pēc pretinieka jeb Sātana noteikumiem, kā pats Sātans to ir nodēvējis – Jaunā Pasaules Kārtība (Novus ordo seclorum, latīņu val.). Lai kā cilvēks censtos izvairīties no Radītāja likumiem, tas viņam nav iespējams, jo fizikas un bauslības likumi paliks nemainīgi, līdz Radītājs tos mainīs vai iznīcinās.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs