Grēku plūdu pierādījumi

Grēku plūdu pierādījumi

Pievienots 15.08.2016

Plūdu nozīme un jēga

 Plūdi, kas norisinājās 1656. A.M. (Anno Mundi) jeb 1656. gadā pēc pasaules radīšanas bija kā pasaules atjaunošana. Lai gan Dievs neko jaunu neradīja, bet atjaunināja Zemi līdzīgi radīšanas sākumam, kad Zeme atkal kļuva neiztaisīta un tukša. „Seši simtajā Noasa mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi” Genesis (7:11). Ar to varam saprast, ka debess velves ūdeņi krita lejā un pārpludināja visu zemi. Tā pilnīgi noteikti ir bijusi lielākā katastrofa, ko ir piedzīvojusi cilvēce. Noa bija taisns vīrs Radītāja priekšā, jo bija pakļāvīgs radītajiem dzīves principiem, tāpēc viņa uzdevums bija izpildīt Dieva norādes un izveidot šķirstu, kas glābs daudzas dzīvības. Balstoties uz Ebreju rakstiem un kubita mērvienības izmēriem, kas aprakstīti Bībelē, tad arkas lielumi varētu būt šādi: 133.3 m garumā, 22.2 m platumā un 13.3 m augstumā. Ar trīs klājiem arkā, 8.895 m2 katrs klājs un kopējo tilpumu 39523 m3. Kā arī Araratu kalnos atrastās paliekas liecina, ka Arkas līdzsvaram bija piestiprināti enkurakmeņi. Noa uzdevums bija ievest šķirstā dzīvniekus pēc to kārtas jeb pa pārim no to katrasmjanchstone.jpg dzīvnieku galvenās dzimts, jo šo dzīvnieku šķirnes pašas izveidosies to pēcnācējos, kā Radītājs to paredzēja

  Šajā tabulā atsaucoties uz 1. Mozus 7. un 8. nodaļu ir uzrādīta plūdu notikumu hronoloģija. Iznīcināšanas periods ilga 370 dienas.
Pludu laika josla.jpg

Ģeoloģija un pēc plūdu sekas

 Plūdi sākās kā milzīgas lietus gāzes, kuras sākās lielajai ūdens velvei 40 diNoahs-great-flood.jpgenu periodā, nonākot uz zemes, pārklājot visu zemes kārtu. Pirms tam zemes kārta bija līdzenāka, tāpēc plūdu rezultātā radās jauni kalni, grēdas un klintis. Plūdiem beidzoties ūdens iesūcās un parādījās sauszeme. Kā viens no iemesliem, kā ūdens velve varēja noturēt savu izliekumu, ir mēness gravitācijas iespaids. Tā kā ir konstatēts, ka Mēness palēnām atkāpjas, tad tas arī varētu būt iemesls, tam, ka ūdens velve debesīs nespēja noturēties zemās Mēness un Zemes gravitācijas iespaidā.

 No ģeoloģijas viedokļa visas pazīmes norāda, ka ir bijusibutte-eful.jpg pasaules mēroga katastrofa – milzīgi daudzumi akmeņi un izmežģītās klintis, krasi mainīgās klimata izmaiņas, daudzie vulkānu izvirdumi. Daudzu mirušu dzīvnieku fosilijas vienuviet. Plūdu rezultātā sakustējās zeme, radās liels zemes spiediens un neskaitāmi vulkānu izvirdumi, kas radīja jaunus kalnus. Vairāk kā 10 000 vulkānu izvirdumu atrodami arī mūsdienās un daži no tiem strādā vēl šodien. Pēc plūdiem radās milzīgas vētras un negaisi, kura rezultātā, iespējams, daudzas dzīvnieku un augu atliekas tika sagrūstas slāņos. Pārslāņošanās rezultātā radās fosilijas, kur mūsdienu ģeologi atklāj pierādījumus par pirmatnējo dabu. Pēc plūdu laikā radās lielas klimata izmaiņas, vulkāna putekļi pārklāja debesis, kura rezultātā siltumnīcas efekts zuda. Sākās saucamais ledus laikmets, kurš pārklāja daļu zemes. Viennozīmīgi to varam klasificēt par vislielāko dabas katastrofu, ko cilvēce bija piedzīvojusi, jo šī katastrofa bija pārņēmusi visu zemi.

 Patiesībā ir pat neapdomīgi studēt jebkuru no zinātnēm nezinot izpausmes un sekas,akmeni_tuksnesi.jpg ko izraisa plūdi. Fakts, ka eksistējuši vērienīgi plūdi vien spēj izskaidrot ļoti daudzas ģeogrāfiskas, ģeoloģiskas pazīmes, kuras ir sastopamas šodien – kalnu struktūra, naftas daudzums, klimata atšķirības atsevišķos pasaules daļās, lielo augsnes mitruma daudzumu dziļākajos sauszemes slāņos, daudzās ogļu atradnes un vēl daudz kas cits.

 Pat nafta, ko lietojam, liecina par plūdiem. Vairums ģeologi piekrīt, ka ogles nāk no seniem augiem un nafta nāk no senajiem jūras dzīvniekiem. Ne ogles un ne nafta vairs mūsdienās nekur neveidojas. Tas arī ir grūts jautājums ģeologiem, bet tas ir viegli izskaidrojams Radīšanas teorijas ģeologiem. Ogles radās lielajām augu masām, īsā laika periodā nogulsnes slānim pārklājoties, un spiediena rezultātā augu masas tika saspiestas - radās ogles. Tāpat līdzīgi ir ar naftu.

 Tāpat dzīvnieki un augi vairs nemēdz pārvērsties fosilijās, jo beigti dzīvnieki un augi pārvēršas dabiski par augsni. Lai spētu rasties tik liels fosiliju skaits vienlaicīgi, tad tam ir vajadzīgs īss laiks un pēkšņais nogulsnes slānis, kas tos „iekonservē”. Tikai nogulumiežiem ir fosilijas, jo nav atrodamas fosilijas granītā, bazaltā vai citos tamlīdzīgos slāņu iežos. Interesanti, ka tika atrastas meža kapsētas jeb milzīgi daudzumi koksnes fosilijas vienuviet. Tā kā dzīvnieki ir pārāk smagi, lai tie peldētu ūdens augšpusē tad agrāk vai vēlāk tie nosēžas ūdens apakšējos slāņos un veidoja naftas slāņus. Turklāt koki milzīgo plūdu rezultātā, tiek pacelti ūdens virsmā. Ja ievērojot, ka šie senie koki bija ļoti milzīgos daudzumus un lielumos, tad nav brīnums, ka tā bija iespēja izglābties arī mazākajām dzīvnieku radībām. Visas pasaules Noasa Arka nevar uzņemt, tāpēc Noa bija jābūt paklausīgam un jāievēro Radītāja dotās norādes.

Tautu teikas un nostāsti

Avots ņemts no Vance Ferrell izdotās grāmatas – „The Evolution Cruncher”

 Par seniem plūdiem, kas pārklāja visu zemi, ir atrodami daudzi un dažādi nostāsti. Bībele nav vienīgā vēstures liecība, jo ir arī atrodamas dažādas leģendas no citām tautām kā, piemēram, Ķīnas leģenda, kur cilvēki ir bēguši un slēpušies kalnos, lai izglābtos no milzu plūdiem. Lielisks avots ir B. Nelson grāmata „The Deluge Story in Stone” 1968.g., kur tiek uzskaitīti nostāsti par pasaules mēroga plūdiem. Daudzos no šiem nostāstiem ir aprakstīts Noas, kurš tiek tulkots dažādās valodās. Šeit ir uzskaitītas 41 dažādas senās izcelsmes ciltis un mūsdienu nacionālās grupas, kurās atrodamas liecības.

Asīrija-Babilonija, Aļaska, Andaman sala, Minor Āzija, Acteka, Brazīlija, Čeroka (Cherokee), Ķīna, Cree, Ēģipte, Esquimaux (Kanāda), Fidži , Grieķija, Havaju salas, Indija, Itālija, Lapzeme, Lenni Lenape, Lietuva, Leward Salas, Mandana, Michoacan, Nicaragua, Papagos (Meksika), Persija, Peru, Pimas, Krievija, Skandināvija, Sumatra, Sīrija, Takoe, Thlinkut, Toltecks, Velsa.

Nākamā sarakstā ir uzskaitītas 12 pazīmes, kuras figurēja minēto cilšu nostāstos un leģendās. Šeit tiks uzskaitītas, šo pazīmju figurēšana reizes, minētajos nostāstos.

Plūdu radīta izpostīšana—41 reizi.

Daži cilvēki izglābās—38 reizes.

Laiva izglāba cilvēkus—36 reizes.

Kosmisko izmēru plūdu radīta izpostīšana —24 reizes.

Viena ģimene bija īpaši aizsargāta— 15 reizes.

Plūdi nāca pār Zemi dēļ cilvēku pārkāpumiem—14 reizes.

Plūdi nāca pār Zemi pēc dievišķa rīkojuma—10 reizes.

Putni bija pirmie, kuru izsūtīja gaisā—9 reizes.

Arī dzīvnieki tika izglābti ar laivas palīdzību—8 reizes.

Izdzīvojušie godināja Dievu par izglābšanos—7 reizes.

Laiva nosēdās augstu kalnu apkārtnē—6 reizes.

Pēc laivas atstāšanas Dievs labvēlīgi tos uzrunāja—5 reizes.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs