Dieva Dēla vārds

Dieva Dēla vārds

Pievienots 16.08.2016

 Pasaulē plaši tiek lietots vārds Jēzus Kristus, kas tiek tulkots katrā valodā. Daudziem plaši zināms un iegājies ir šis vārds. Bet ir jāatklāj, ka brīdī kad eņģelis sapnī apciemoja Jāzepu, viņš atklāja Dieva Dēla vārdu – יְהוֹשׁוּעַ jeb Jehošua (latv. izrunā arī Ješua) nevis Jēzus vai citu tam līdzīgu vārdu. Lai arī daudziem var šķist tas ļoti maznozīmīgi un pat lieki uzrunāt Dieva Dēlu īstajā vārdā, tomēr tam ir ļoti liela ietekme gan uz lūgšanu, gan uz svētā gara klātbūtni. Katram vārdam ir sava enerģija, un tā ir stipri atšķirīga vārdiem Jēzus un Ješua (Jehošua).

Vēsturisks apliecinājums:

Konstantīns Lielais  C.J. Kostera grāmatā „Izeita no viņas, Mana tauta” var atrast ļoti vērtīgu pētījumu par pagāniskā vārda Jēzus jeb Iesous vārda saknēm. Saskaņā ar seno grieķu mitoloģiju Apollo, viņu lielajai Saules dievībai, piedzima dēls Askēpijs (Asclepius), dziedināšanas dievība, arī identificēts ar Sauli. Šim Askēpijam bija meitas, un viena no tām bija Iaso (Iwso), grieķu dziedināšanas dievība. Saskaņā ar Iaso tēva un vectēva identitātēm kā Saules dievībām arī viņa ieguva to pašu Saules dievības ģimeni. Tāpēc grieķu valodā Iesous jeb latviešu valodā Jēzus, kas ir atvasinājums no Ieso tiek vērsts atpakaļ pie Saules pielūgsmes.
 Vēlāk 325. gadā kristīgās baznīcas ķēniņš Konstantīns Lielais oficiāli atdalījās no jebkādām jūdu saknēm ar saucamo Nikejas koncilu un apzināti radīja jaunu baznīcas tēlu Jēzu Kristu, radot jaunu mācību Kristietību un pārceļot sabata dienu no sestdienas uz svētdienu tādā veidā arī godinot sauli (angļu val. Sunday jeb saules diena). Konstantīns Lielais radīja daudzas izmaiņas apvienojot pagānus ar kristiešiem, piemēram, ieviešot Išhatara auglības dieva svētkus jeb Lieldienas ar visām tajā ietverošajām atribūtikām – zaķi un Lieldienu olām.

Zinātnisks apliecinājums:

 Arī no zinātnes viedokļa ir pierādīts,Dieva Dēla vārds, Ūdens kristāli ka katram vārdam ir sava enerģija. Dr. Masaru Emoto ir pierādījis, ka ūdens uzkrāj enerģiju un pat atmiņu. Eksperimentā tika veikta vizualizācija un vārdu teikšana ūdens glāzei, kas atrodas pretī nolikta. Pēc tam tam tika sasaldēts ūdens un ar mikroskopa palīdzību tika analizēti tajā esošie ūdens kristāli. Rezultātā tika atklāti pārsteidzoši jaunumi, ka ūdens pat būtiski spēj mainīt savu kristālisko formu atkarībā no vārda, kas tika sacīts šim ūdenim. Tātad, ja cilvēkā ir aptuveni 70% ūdens, atkarībā no anatomiskās cilvēka uzbūves, tad varam secināt, ka katrs pateiktais vārds mūsos rada izmaiņas pat līdz nano līmenim.
 Ūdens kristāls kreisajā ir sasaldēts pēc dažādu negāciju teikšanas, bet kristāls labajā pusē ir šis pats ūdens pēc lūgšanas vārdu teikšanas.

Lingvistiks un reliģisks apliecinājums:

 Ebreju alfabēta burtiem un fonētikai ir izteikta nozīme, tāpēc jebkādas kaut mazākās izmaiņas kādā vārdā var nest tam pavisam citu jēgu. Tāpēc arī Ješua `haMašiah saviem mācekļiem teica: „..nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte jeb jodי ), ne rakstu galiņš jeb vavו )” (Mat. 5:18), kas arī paskaidro šo svarīgo būtību, kāpēc nedrīkst tikt izmainīts no Dieva dotais vārds. Šī piezīme ir arī novērojama brīdī kad Dievs izmainīja Ābrāma vārdu uz Ābrahāms „Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt: Ābrāms, bet tavam vārdam būs būt: Ābrahāms, jo par daudzu tautu tēvu Es tevi esmu nolicis”. (1. Moz. 17:5), tādā veidā izmainot pat Ābrahāma likteni, jo pēc šīm personas vārda izmaiņām Ābrahāms spēja kļūt par daudzu tautu tēvu.

 Vārds Jehošua (Ješua) tiek uzskatīts par divu vārdu daļu savienojumu: יהו Jeho jeb atsauce uz Israēla Dieva patieso vārdu un vārda Hosea, kas tulkojas kā  atbrīvotājs un glābējs”. Ir vairāki varianti kā tulkot Ješua vārdu, piemēram, Jeho glābj, Pestītājs, saukšana pēc palīdzības, Glābējs.
 Tāpat liela nozīme Ješua personas vārda apzīmējumam `haMašiah, ko grieķi tulko kā Mesija. Vārds Mesija ir cēlies no grieķu valodas un tas attiecas uz pagānisko vārdu Jēzus, ko teologi ir iztulkojuši arī kā Kristus. Tāpēc ir nepareizi svēto vārdu Ješua apzīmēt ar pagānisku personas vārdu apzīmējumu - Kristus vai Mesija. Tāpēc, latviešu rakstības stilā, vispareizāk ir lietot Ješua `haMašiah.

Piezīme
Šī raksta mērķis ir uzrādīt kristietības izcelsmes pagātni un zinātniski apliecināt Dieva Dēla īstā vārda nozīmi. Tāpēc aicinu ikvienu, cienīt un godāt Ješua `haMašiah un saukt viņu īstajā vārdā, ko pats Radītājs ir devis, nevis iesaukās, ko cilvēki ir izdomājuši – Jēzus, Jesus, Isos un citi. Dievs mūs var uzrunāt un aicināt atgriezties pie saknēm caur jebkuru cilvēku, jebkuru reliģiju, jebkuru situāciju. Viss ir atkarīgs no mūsu pašu sirds atticības ar Kungu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs

Neesi reģistrējies?

Aizmirsi paroli?

Raksta atsauces

Bībele, 1965. Gada izdevuma revidētais teksts ar pielikumiem

Interneta resursi