Personas Vārda nozīme

Personas Vārda nozīme

Pievienots 03.09.2016, sagatavoja Aivars Kukličs

Personas vārda nozīmīgums!

 Capture_2014_12_26_21_52_06_71.png

      Runājot par kādas personas-indivīda vārda apzīmējuma tulkojumu, kurš attiecīgajā tulkojumā var radīt izmaiņu, svarīgi ir zināt,  kādas kardinālas izmaiņas kā sekas rodas tad, kad tiek mainīts vai daļēji mainīts to nosaukums, personas oriģinālā vārda nozīme. Šīs sekas var būt pozitīvas, dot kādu pozitīvu iespēju, taču var radīt ļoti negatīvas situācijas un pat  maldīgas mācības kā sistēmas  pamatsakni gadu simteņiem, !

            Es vēlētos runāt kā par fizisko persona vārda izmaiņu un tā arī par garīgi doto personas  vārda izmaiņu, kura identitāte tiek pielīdzināta personas oriģinālajam vārdam.

Šeit es domāju Adonaj(a) Dēla  kā Cilvēka personas vārdu – JEŠUA.      Dotais vārds Ješua kā Adonaj Dēla oriģinālvārds ir atrodams senebreju Rakstos – TORĀ, Tanahā un Ebreju Jaunā Derībā - Ȟabrit Ȟahadaša un ivritā valodā to raksta -  יֵשׁוּע  - JEŠUA – Glābšana.

Piemēram וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד-קְצֵה הָאָרֶץ׃ un došu Tevi par gaismu tautām, lai Mana glābšana būtu līdz zemes galam. ( Ješajagu-Jesajas 49:6 - Tanah).

        תּוֹדָה לֵאלֹהִים עַל יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדוֹנֵנוּ וּבְכֵן, בְּשִׂכְלִי אֲנִי עֶבֶד לְתוֹרַת אֱלֹהִים, אַךְ בִּבְשָׂרִי אֲנִי מְשֻׁעְבָּד לְחֹק הַחֵטְא -,,Pateicos Dievam par Ješua ȟaMašiahu, mūsu Kungu. Tātad es, tas pats, ar prātu kalpoju Dieva Likumam, bet ar miesu grēka likumam”.(Romiešiem 7:25)

 

Vārds ,,jēzus” nav atrodams Svētajos Rakstos – TORĀ un TANAHĀ, Ebreju Jaunā Derībā - Ȟabrit Ȟahadaša ivrita valodā! Ivritā rakstīto vārduיֵשׁוּע - Ješua nu nekādi nevar iztulkot kā ,,jēzus”,  tas tulkojas tikai kā vārds ,,ješua”!

Šos pašu Personas vārda argumentāciju  pielieto vārdam – הַמָּשִׁיחַ - ȟaMašiah – Svaidītais. Ebreju Jaunā Derībā – החדשה הברית - ȞaBrit ȞaHadaša neatrodas vārds ,,kristus”, piemēram:תּוֹדָה לֵאלֹהִים עַל יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדוֹנֵנוּ וּבְכֵן, בְּשִׂכְלִי אֲנִי עֶבֶד לְתוֹרַת אֱלֹהִים, אַךְ בִּבְשָׂרִי אֲנִי מְשֻׁעְבָּד לְחֹק הַחֵטְא (Romiešiem 7:25)

  Vārds ,,messija”, kuru tik plaši pielieto kā tulkojumu vārdam ,,kristus”, liekot to priekšā Personas vārdam Ješua, ir nepareizs kā maldu mācība,  jo ebreju vārds הַמָּשִׁיחַlatviski tiek izrunāts un rakstīts -  ȟaMašiah un mesija Ješua ir dīvains grieķu un ivrita vārdu tulkojuma salikums - ,,kokteilis”! Ēdīsim ,,cieto barību”- Ješua `haMašiah! Izanalizējot uzrakstīto, mēs varam secināt, ka ikviens Svēto Rakstu tulkojums citās tautu valodās būs nesekmīgs, ja nelietosim oriģinālās ebreju- ivrita valodas izrunu runājot un rakstot. Kā neveiksmīgs piemērs tam kalpo 2000. gadus Svēto Rakstu tulkojumi daudzu tautu valodās, tā izmainot praviešu pierakstīto un sagrozot Svēto Rakstu būtību un To mācību.                         Kā vēl vienu savādību der aplūkot nosaukumu – BĪBELISKAIS JŪDAISMS.

Daudzas ,,mesiāniskās” kopienas vai draudzes savos statūtos liek akcentu uz tādu mācību, ka ,,mesiāniskais” jūdaisms ir ,,bībeliskā jūdaisma” turpinājums un piepildījums .

            Nu ko…..šo savādo, lai nesacītu vēl vairāk – dīvaino apgalvojumu vajag izvērtēt ļoti nopietni.  Un ja mēs zinām, ka grāmata ,,bībele” ir Toras un Tanaha kopija –komentārs daudzās pasaules tautu valodās, ar tai klāt pielikto Jauno Derību, arī daudzās pasaules tautu valodās un zinām, ka Bībele parādījās daudzus gadsimtus pēc  Toras ruļļiem un Tanaha iznākšanas, tad arī rodas pārliecība, ka jeĥudaisms– precīzāk, Tanahiskais jeĥudaisms ir vienīgais un pareizais šī nosaukuma nesējs. Vienu mēs esam noskaidrojuši, ka ,,mesiāniskais” ir cēlies no vārda ,,mesija” un tas ir izkropļots grieķu tulkojums no vārda ,,`haMašiahs” un nevar kandidēt kā pārliecinošs  arguments oriģinālam - ,,`haMašiahs”.   ,,`haMašiahniskais jeĥudaisms” ir pareizais ,,košera” nosaukums, kurš liekams ,,mesiāniskā jūdaisma” vietā.

            ,,BĪBELISKAIS JŪDAISMS” – kas tas tāds ir? Šeit atkal jāķeras pie rūpīgas vārda nosaukuma analīzes un  vēstures…   Jeĥudaisms kā ticība, kā reliģija jau pastāv 5773. gadus, turpretī Bībele, no kurienes ir cēlies vārds - ,,bībeliskais” pasaulē atrodas tikai pēdējos 1700  gadus. Un tātad,  tie cilvēki vai cilvēku grupas, kuri ienes šo apzīmējumu - ,,bībeliskais jūdaisms” pasaulē kā pamatmācību, nes paši sev nesaprotamu mācību, neizvērtējot faktu, ka var pastāvēt garīgā mācība tikai kā ,,Tanahiskais jeĥudaisms”.  

            Ejot tālāk un izvērtējot Tanaha un `Habrit `Hahadaša un Bībeles garīgo vērtības vienādību, nonācu pie ļoti svētīgas Atklāsmes – kāpēc Tanahs nav veidots pēc Bībeles parauga?  Proti – kāpēc Tanahā nav Jaunā Derība?

Atbilde ir acīm redzama – Tāpēc, ka tad eksistētu ebreju Svētos Rakstos -  Tanahā skaitlis 66.. – daļa jeb 2/3 no zvēra skaitļa 666, jo tāds būtu iespiesto grāmatu nodaļu skaits – 39 gr. Tanahā un 27 gr. Jaunā Derībā – kopā 66.gr. (Atklāsmes gr.13:17-18)                                        Svētības ikvienam lasītājam!

 

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs

Neesi reģistrējies?

Aizmirsi paroli?

Raksta atsauces

Tora.....Tanah....`haBrit `haHadaša - Ebreju Jaunā Derība

Elo`him(a) un Ješua Atklāsmes