Brīdinājums tautām...

Brīdinājums tautām...

Pievienots 30.11.2017, sagatavoja Aivars Kukličs

Brīdinājums tautām, runājošām citās valodās - mēlēs!

Katras tautas valoda ir saistīta ar to Debesu Sūtni, kas ir pie šīs tautas – sargātāju debesīs, bet svētā valoda ir saistīta tikai ar Svēto, Svētīts Viņš, ar viņa palīdzību ELOĤIM ir radījis visu esošo un Viņš viņu nodeva kā sakni un kā mūžīgu mantojumu Israēlas tautai.

Ebreji saglabāja Ēģiptē tīrību svētajā valodā, par kuru viņi saņēma balvu – atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības. Mūsu laikā, kad materiālisms dominē un pieaug visā pasaulē, pieaug arī briesmas asimilēties un sajaukšanās ar citām tautām. Un šis graujošais process attīstās arvien straujāk un straujāk, ebreji sajaucās ar citām tautām un viņu tautas dzīve, pateicoties viņu sentēviem, kura iznesta caur tūkstošgadu ciešanām, tiek pārtraukta.

Un ja citās mēlēs runājošās tautas ticīgie ir augstprātīgi un nelaipni attiecībā pret Ebrejiem, tad viņi ir augstprātīgi un nelaipni paši uz savu risku un savām bailēm. Šauls brīdina viņus nebūt būt gudriem pašiem savās acīs attiecībās pret Adonaja Israēlu!

  Viņš brīdina citās mēlēs runājošās tautas par neatgriezeniskām sekām no augstprātības attiecībā pret dabīgiem zariem : ,,Nelepojies, bet baidies. Jo ja jau Adonajs nesaudzēja dabīgos zarus, tad skaties, vai saudzēs tevi?

,, Tādā gadījumā, saku es, vai nav pakrituši viņi, lai atkristu pavisam? Lai to aizliedz Debesis! Tieši otrādi, jo pateicoties tam, ka viņi ir pakrituši, glābšana ir nākusi pie citās mēlēs runājošām tautām, lai viņos izraisītu GREIZSIRDĪBU!

Vēl vairāk, ja viņu pakrišana bagātina pasauli – tas nozīmē, ka Israēls bija(ir vēl tagad) kādu laiku  nolikts mazāk labvēlīgā un svētīgākā situācijā nekā citās mēlēs runājošās tautas, un tas bagātināja pēdējos, - tad cik lielu bagātību viņiem atnesīs Israēls savā pilnībā!

  Starp citu, citās mēlēs runājošās tautas, teikšu sekojošo: es, spēkā sūtīts un nozīmēts pie citās mēlēs runājošām tautām, es visur stāstu to vajadzību manos darbos, cerībā, kad man izdosies IZRAISĪT GREIZSIRDĪBU pie dažiem (pārstāvjiem) manā tautā un glābt dažus no tiem! Jo ja jau Ješua atstumšana no viņu puses nes salīdzināšanos ar pasauli, ko tad atnesīs to pieņemšana? Tā būs dzīve no mirušajiem! ” ( Romiešiem 11:11-15, Ebreju Jaunā Derība – Brit aDaša )

Vēlos, lai jūs spriestu paši : Latviešu Bībeles Jaunā Derībā pantos  no Šauļa v. Romiešiem 11:11, un 11:14 ir rakstīti kā vārdi …….  Uz sacensību…….., turpretim Ebreju Jaunā Derībā Brit haDaša šiem vārdiem ir pavisam cits konteksts un pareizība, un tie rakstīti ar to ELOĤIM Vārdu, kāds ir pie Adonaja plāna un pie pasaules evaņģelizēšanas – ar vārdu – GREIZSIRDĪBU!   

Un tieši tamdēļ es nebrīnos, kā visas kristiešu konfesijas VISĀ PASAULĒ  un ticīgie nevar saprast, kāpēc viņām ir jāsacenšas vienai ar otru,  kāpēc viņiem pazūd Dzīvais ELOĤIM, kāpēc viena kristiešu konfesija uzskata sevi par pilnīgāku un pareizāko jeb atlikušo pārpalikumu, kur viņām bija liegts šos gadu tūkstošus neredzēt oriģinālo tulkojumu Jaunajā Derībā, jo šis tulkojums ir nevis vārds ,,sacensība”, bet gan vārds ,,GREIZSIRDĪBA”.

 

Un tāds ir ELOĤIM plāns pie visām tautām, kuras runā citās mēlēs, kas tikai ar to, ka mēs – agrāk bijušie ,,kritušie kristieši”, atpazinuši Ješuā ḫaMašiah(ā)  jeĥudu saknes un sākuši dzīvot, kā to paredz ELOĥIM baušļi, kā to liek Adonaj(a) likumi un Viņa Dēla mīlestība un Viņa baušļi, lai  mēs radītu greizsirdību ebrejos, jo lūk – kā tad tā – viņi, kuri nav no mūsu dabīgā eļļas koka, dzīvo un pilda Adonaja Likumus, kuri doti mūsu tēviem – Abraĥamam, Izakam un Jakovam? Kas tad viņiem ir devis šo ,,taukumu”?     Šo ,,taukumu” dod JEŠUA ĥaMAŠIAH!   

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs

Neesi reģistrējies?

Aizmirsi paroli?

Raksta atsauces

Personīgās atklāsmes no Toras, Tanak un Ebreju Jaunās Derības