Matricas sistēma

Matricas sistēma

Pievienots 15.08.2016

    Kas ir pasaule un kas ir viss tai apkārt? matricas_sistema.jpgPēc Visaugstā radīšanas principiem vadoties mūsu trīsdimensionālā vide ir tikpat reāla kā kāda trīsdimensionāla virtuāla datorspēle. Vide, kurā dzīvojam ir radīta pēc kāda konkrēta prāta, par ko liecina neskaitāmi pierādījumi, piemēram, DNS un mutācijas. Ir jāpiezīmē, ka ja Visaugstais prāts ir radījis šo virtuālo jeb mums šķietami visai reālo vidi, tad Radītājs ir tajā ietvēris likumus un principus. Citiem vārdiem, lai radītu funkcionējošu mehānismu, tad mehānismam ir jāvadās pēc konkrētiem principiem. Šie principi jeb likumi ir visu pamatu pamats uz kuriem tad arī tiek balstīti šo principu tālāk esošie mehānismi. Pastāv vismaz divu veidu principi jeb likumi – garīgie(piemēram, mīlestība) un no garīgi izejošie fiziskie likumi (piemēram, gravitācija). Visaugstais sākumā radīja visu pilnīgu jeb neeksistēja ģenētiskas kļūdas. Ja nebūtu radies pretinieks jeb sātans, tad neeksistētu nāve. Cilvēks pirmsākumā bija nemirstīgs, līdz brīdim kad cilvēks savā kodu sistēmā ielaida vīrusu, kas ģenerē kļūdas jeb pilnīgu padarīja par nepilnīgu un beigu beigās nāvi. Tā ir saucama arī par grēka atziņu, kurā sistēma (cilvēks) saprata, ka vairs nav pilnīgs, jo manīja sevī eksistējošu vīrusu un kļūdu. Šis ir stāsts par Ievu, kura sātana kārdināta, baudīja aizliegto augli. Tas nozīmē tikai to, ka uz mūsu pasaules nepastāv neviens pilnīgs nemirstīgs cilvēks un ikvienā no mums kopš dzimšanas darbojas šis vīruss, kas posta mūs garīgi, tāpēc arī fiziski. Šis vīruss nepazūd, bet mantojas no paaudzes uz paaudzēm. Cilvēks veidojas no mātes miesām un, ja šī mātes un tēva sistēma ir ar vīrusu ietverta, tad nav iespējas atbrīvoties arī to pēcnācējiem. Un jo vairāk vīrusi (grēki) ģenerē mūsu sistēmā kļūdas, jo kļūdaināka programmatūra mēs galarezultātā kļūstam. Tāpēc arī nekvalitatīvākus un kļūdainākus pēcnācējus mēs radam. Tas ir labi novērojams mūsdienu sabiedrībā, kur cilvēkos kļūdas ir tik ļoti daudz, ka sāk dzimt izkropļotas kodu sistēmas. Visas slimības ir tikai un vienīgi kļūdainas sistēmas rezultāts, jeb saucams kā sistēmas ERROR. Šis Error ir pašas sistēmas maldīšanās un mēģināšana pašai to salabot. Homoseksuālisms, daunisms, lepra un citi ir jau katastrofāli smagnēji kļūdām piepildītas cilvēku kodu sistēmas. Iemesls kāpēc mūsdienās sievietēm ir problēmas palikt stāvoklī ir neskaitāmo iedzimto un radīto kļūdu rezultāts, kur apaugļošanās procesā iedzimto kļūdu (grēku) rezultātā jaunais organisms nespēj pat izveidoties.

Teikt un runāt, ka baušļu turēšana ir tikai priekš jūdiem un tam nav zinātniska pamata ir ļoti muļķīgi. Izvairīties no grēka pirmkārt ir vajadzīgs, priekš mums pašiem. Bauslība ir Radītāja dotā rokasgrāmata mums kā sistematizētiem datoriem, lai mēs spētu izvairīties no vīrusiem un funkcionāli pilnīgi darboties. Bauslība ir sistēmas (cilvēka) vadlīnijas, lai mūsu sistēma „neuzkārtos” un nesaplīstu pavisam. Grēks ir sistēmas vīruss, kurš ģenerē kļūdas un rada sistēmas mazspēju. Tāpēc izvairīšanās no grēka jeb bauslības turēšana ir savas programmatūras funkcionalitātes uzlabošana un iedzimto kļūdu labošana.

Brīdī, kad kļūdas uz pasaules savairojās pārāk daudz tad Radītājs deva mums savu virsdatoru, pie kura ikviens aicināts pieslēgties un izglābties no sistēmas „uzkāršanās”. Šis superdators ir Ješua, kurš dzima pirms vairāk kā 2000. gadiem. Sabiedrībā tiek lietots vārds Jēzus Kristus. Šobrīd jāatzīst, ka cilvēkam (datoram)bez kļūdām pastāvēt uz šīs izveidotās Zemes ir tuvu neiespējamam, tāpēc pieslēgties pie virsdatora (Ješua) ir datora (cilvēka) dzīvības un nāves jautājums. Vīrusi ir visapkārt mums un pasaule jau pati ir kļuvusi funkcionāli nespējīga. Tas, ka dzīvnieki mirst, putni bēg no ķīmiski miglotām plantācijām, toksisks ūdens piesārņojums un citas galējības ir tikai rezultāts no kļūdainās Zemes jeb tā vīrusa cēloņa – pretinieka.

 

Video materiāls par matricas sistēmu angļu valodā:

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs

Neesi reģistrējies?

Aizmirsi paroli?

Raksta atsauces

Marshall - The Case of Inelligent Evolution

Vance Ferrel - The Evolution Cruncher

Gitt - Information, Science and Biology

Kent Hovind semināru sērijas