Visi materiāli

Kas ir “Toras kods”?

Jūdu tradīcija - un pati Tora - skaidro, ka Tora oriģināli bija Visaugstā diktēta un Mozus pierakstīta, pirms 3300 gadiem. Ir teikts, ka tā ir bijusi diktēta kā viena gara ivrita burtu virkne, bez atstarpēm starp vārdiem...

Par Dieva eksistenci un tās pierādījumiem

Runājot par vēsturi nekad neko nevar īsti pierādīt - var tikai pārliecināt. Pierādīt var kādu fizikas likumu, kuru var demonstrēt. Kad runa iet par neredzamām un netaustāmām lietām, viss balstās uz mūsu ticību informācij...

Pirmais pants Torā

Pirmais teikums Torā (1. Mozus 1:1) iespējams ir visslavenākā frāze, kas jebkad tikusi uzrakstīta. Turklāt tas iespējams ir visdziļākais apgalvojums kāds jebkad veikts.   בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת...

Brīdinājums tautām...

Brīdinājums tautām, runājošām citās valodās - mēlēs! Katras tautas valoda ir saistīta ar to Debesu Sūtni, kas ir pie šīs tautas – sargātāju debesīs, bet svētā valoda ir saistīta tikai ar Svēto, Svētīts Viņš, ar viņa palīdzību ELOĤIM ir radījis visu esošo un Viņš viņu nodeva kā sakni un kā mūžīgu mantojumu Israēlas tautai. Ebreji saglabāja Ēģiptē tīrību svētajā valodā, par kuru viņi saņēma balvu – atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības. Mūsu laikā, kad ...

Māci mani...

Zemāk pievienots rakstinieka Antuāna de Sent-Ekziperī darba "Lūgšana" tulkojums ar manu personvārdu labojumu.   ADONAJ, es nelūdzu brīnumus un vīzijas, es lūdzu spēku ikdienai! Māci man mazo soļu mākslu! Dari mani attapīgu un radošu, lai es ikdienas dažādībā un daudzveidībā laikus pierakstītu atziņas un pieredzējumus, kuri mani skar. Dod man drošu roku pareizi sadalīt savu laiku. Dod man smalku izjūtu, lai es saprastu, kas ir svarīgs un kas vēl s...

Šabats

Radītājs mums devis likumus, kurus pildot mēs palīdzam paši sev un cilvēkiem mums apkārt. Tas Kungs mums ir devis bauslību, kas dod grēka atziņu, un 10 baušļus, kurus mums būs pildīt. Viens no šiem baušļiem skan šādi:   ...

Personas Vārda nozīme

Personas vārda nozīmīgums! Runājot par kādas personas-indivīda vārda apzīmējuma tulkojumu, kurš attiecīgajā tulkojumā var radīt izmaiņu, svarīgi ir zināt, kādas kardinālas izmaiņas kā sekas rodas tad, kad tiek mainīts vai daļēji mainīts to nosaukums, personas oriģinālā vārda nozīme. Šīs sekas var būt pozitīvas, dot kādu pozitīvu iespēju, taču var radīt ļoti negatīvas situācijas un pat maldīgas mācības kā sistēmas pamatsakni gadu simteņiem, ! Es v...

Aizvietošanas teoloģijas zobens

Kas tad ir šī Aizvietošanas teoloģija, par kuru tik daudz tiek sludināts? Kristiešu ,,krutka”? Sajaucot Patiesību ar nePatiesību, dabūjam šo ,,krutku”, kas tiek nosaukta par aizvietošanas teoloģiju. 05.12.2009 Šo ,,krutku”, kas tiek nosaukta par aizvietošanas teoloģiju. Kādēļ tāds apgarots rakstnieks kā Maikls Velss savās grāmatās apzīmē kristiešus par ,,kritušajiem krist...

Oriģinālvaloda

Ivrits tiek klasificēta kā semītu (vai Šemītu, no Šema, Noah dēla) valoda. Vai ivrits bija tikai viena no semītu valodām tāpat kā kānaāniešu, aramiešu, feniķiešu, akadiešu u.c., kas attīstījusies no citas, daudz senākas valodas? Vai arī ivrits un pārējo semītu valodu saime bija oriģinālā cilvēku valoda? Īsa ivrita vēsture no Radīšanas līdz šodienai. Atsaucoties uz Toru, visi cilvēki runāja vienā valodā (1. Mozus 11:1) līdz Bābeles torņa izveid...

Grieķu vai Jeḫudu saknes

Jāņem vērā ir tas tulkojums, kurā ir pasniegta Jaunā Derība. Ir pieņemts, ka 1. Vispasaules koncilā, kurš notika Nīkejā 325.g.m.ē., Jaunā Derība tika pasniegta grieķu valodā kā oriģinālvalodā.  Tā nebūt nav taisnība! Ja mēs esam spējīgi izanalizēt Rakstus – Toru, Tanahu, tad varam ieraudzīt, ka visi Svētiem Rakstiem oriģinālvaloda ir bijusi ivrita valoda, tā valoda, kura ir bijusi un būs pie Adonaj izredzētās tautas – ebrejiem.  Un tā, Ebreju Ja...

Sākumā bija Vārds

  Šis raksts nav pilnīgs un katrs, kas to lasa, ir tiesīgs to papildināt no tā, kas tam ir atklājies, jo pēdējos laikos atziņa vairosies. Jau pati pasaule rāda, ka ir pienācis pēdējais laiks, nekad vēl tik daudz informācijas nav spēts iegūt tik ātrā laikā – internets, televīzija, radio, mobilie un stacionārie telefoni, fakss, prese un vēl daudz dažādi informācijas nodošanas veidi rāda par laikmeta maiņu – infor...

Dieva Dēla vārds

Pasaulē plaši tiek lietots vārds Jēzus Kristus, kas tiek tulkots katrā valodā. Daudziem plaši zināms un iegājies ir šis vārds. Bet ir jāatklāj, ka brīdī kad eņģelis sapnī apciemoja Jāzepu, viņš atklāja Dieva Dēla vārdu –יְהוֹשׁוּעַjeb Jehošua (latv. izrunā arī Ješua) nevis Jēzus vai citu tam līdzīgu vārdu. Lai arī daudziem var šķist tas ļoti maznozīmīgi un pat lieki uzrunāt Dieva Dēlu īstajā vārdā, tomēr tam ir ļoti liela ietekme gan uz lūg...

Dzīvības koks

Šajā attēlā esmu ilustrācijas veidā attēlojis simbolus, kurus lietošu šajā rakstā. Lai spētu pilnvērtīgāk izprast sekojošo tekstu, iesaku iedziļināties šo simbolu nozīmēs. Šie simboli apzīmē mūsu reālo pasauli, kurā dzīvojam jeb Dieva attiecības ar cilvēku. Daba, ko Dievs ir radījis, patiesībā, ir kā uzskatāms piemērs visiem dzīves likumiem, tāpēc dabas izprašana mums dod dziļāku izpratni par mums pašiem. Dzīvības koks(Ješua `haMašiah)ir Dieva žē...

Grēku plūdu pierādījumi

Plūdu nozīme un jēga  Plūdi, kas norisinājās 1656. A.M. (Anno Mundi) jeb 1656. gadā pēc pasaules radīšanas bija kā pasaules atjaunošana. Lai gan Dievs neko jaunu neradīja, bet atjaunināja Zemi līdzīgi radīšanas sākumam, kad Zeme atkal kļuva neiztaisīta un tukša. „Seši simtajā Noasa mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi” Genesis (7:11). Ar to varam sapras...

Matricas sistēma

Kas ir pasaule un kas ir viss tai apkārt? Pēc Visaugstā radīšanas principiem vadoties mūsu trīsdimensionālā vide ir tikpat reāla kā kāda trīsdimensionāla virtuāla datorspēle. Vide, kurā dzīvojam ir radīta pēc kāda konkrēta prāta, par ko liecina neskaitāmi pierādījumi, piemēram, DNS un mutācijas. Ir jāpiezīmē, ka ja Visaugstais prāts ir radījis šo virtuālo jeb mums šķietami visai reālo vidi, tad Radītājs ir tajā ietvēris likumus un principus. Citi...

Inteliģentais DNS

DNS ir informācijas struktūra. Iekš DNS ir iekļautas visas iespējamās ģenētiskās iespējas attiecīgajai sugai. Šīs iespējas var arī dēvēt par genomu, bet specifisks kods par katru individuāli tiek dēvēts par genotipu, kas ir kods par visām individīda iespējām, kas tam var būt. Šis genotips dod informāciju par visām iespējām, kas ir tā ķermenī, bet vēl detalizētāku informāciju uzrāda phenotips. DNS kods ir ļoti sarežģīts un piesātināts ar informāci...

Pirmatnējie dzīvnieki

Visās publiskajās skolēnu mācību grāmatās tiek stāstīts, ka dinozauri ir izmiruši pirms 65 miljoniem gadu. Tos nogalinājuši ir meteorītu lietus, no kura nav varējis izbēgt neviens. Tātad zīmīgi, visas lielās radības izskatās, ka pašas ir skrējušas meteorītiem virsū. Patiesībā šie dinozauri ir milzu rāpuļi, kas skābekļa trūkuma dēļ mūsdienās vai nu pielāgojās vai izmira. Pašiem evolucionāriem ir neskaidrs jautājums, kā milzīgs 10 tonnas smags Steg...

Evolūcijas teorija

Evolūcijas teorija – Jaunais Bābeles tornis Darvins, guļot uz nāves gultas, gan atteicās no savas teorijas, bet viņa pret Dieva radītie darbi ir attīstījušies un izplatījušies pa visu pasauli. Visa pasaule ir slima, jo tā uzskata, ka evolūcijas teorija ir zinātne, bet radīšanas teorija cilvēka iztēles auglis. Patiesībā tieši otrādi, jo evolūcijas teorija ir pilnīgs cilvēka iztēles auglis, bet radīšanas teorijai ir spēcīgi pierādījumi. Visa pasaul...

Pirmatnējie augi

Dievs 3.dienā radīja visu zaļo augu masu (Genesis 1, 11-13). Radītājs augus radīja pilnīgus. Tie, noteikti, ir bijuši skaisti, ar dinamiskām krāsām, izturīgi un spēcīgi. Kā arī iebūvētiem izdzīvošanas mehānismiem, lai spētu izturēt dažādus apstākļus. Kā liecības saka tad augi ir bijuši par galveno ēdienu gan dzīvniekam, gan cilvēkam. Kā Genesis ir minēts, tad var noprast, ka cilvēki ir bijuši augēdāji jeb veģetārieši, kas būtu labi izskaidrojams ...

Pirmatnējā daba

Pirms, aptuveni, 5780 gadiem, kad Radītājs radīja zemi, Viņš to radīja pilnīgu. Zeme pēc 7 dienām, kā liecina atradnes, izskatījās ļoti skaista, ar patīkamu klimatu un perfekti piemērotu vidi visām tajā dzīvojošajām būtnēm. Tomēr pēc 1656 gadiem Dievs, dēļ cilvēka ļaunuma, nolēma mainīt radīto harmoniju. Klimata kondīcija sākotnēji bija daudz vienveidīgāka, nekā tā ir šodien. Arī ūdeņu temperatūra bija tikpat vienveidīga, jo siltais klimats aptvē...

Zemes vecums

Zeme ir ap 5780 gadus veca. Pēc radīšanas teorijas vadoties, Dievs zemi ir radījis 6 dienās, bet 7. dienā Viņš atdusējās. Vai tas izklausās kā stāsts no pasakas? Bet kā būtu pasakas stāsts, ka kaut kas ir cēlies no nekā vai, līdzīgs stāsts, no akmens radās cilvēks. Runājot par šo Evolūcijas teoriju, ir jāpiemin, ka jo vairāk mūsdienu zinātnieki pēta šīs visur pieņemtās teorijas patiesību, jo vairāk tie sliecas domāt, ka visam ir jānotiek vienlai...

Visums

Visums un zvaigznes tika radītas šajā 6 dienu radīšanas periodā. Kas ir minēts "Genesis 1 : 1-31". Ja precīzāk, tad debesis un zeme tika radītas pirmajā dienā, bet debesu spīdekļi tika radīti ceturtajā dienā. Saule tika radīta kā gaismas avots un dienas zīme, bet Mēness kā nakts zīme. Tas liecina, ka Saule un Mēness tika radīti pēc Zemes radīšanas un inteliģentā prāta darbiem, kas nodrošināja visu nepieciešamo dzīvībai uz zemes. Vēl līdz šim ...

Pirmatnējie cilvēki

Pirmos cilvēkus Dievs radīja pilnīgus, jo visu, ko dara Radītājs ir pilnīgs un absolūts. Dievs neko lieku nerada. Tāpēc viss apkārtējais klimats bija, kā radīts cilvēkam un visam dzīvajam uz Zemes. Cilvēki tik ātri nenogura, jo skābeklis ir galvenais enerģijas avots cilvēkam. Tāpēc pieļaujams, ka cilvēki spēja noskriet simtiem kilometrus, nejūtot nekādas noguruma pazīmes. Arī ievainojumi, iespējams, sadzija līdz 3 reizēm ātrāk. Atgādinot, ka cil...

Kas bija sākumā?

Pirmais zināmais faktiskais cilvēces vēstures avots par pasaules rašanos ir Mozus grāmatas, jo ne planētu pašreizējie stāvokļi vai fosilijas, nedod zināmus faktus par to, ka pasaule būtu 4.54 miljardus gadus veca. Neviens nav nodzīvojis tik ilgi, lai spētu to apliecināt un neviena zinātnieku paaudze nav redzējusi kā izveidojas planēta no putekļu mākoņa. Pasaulē vissenākā garīgā mācība ir jūdaisms, kurš iesākumā tika mutiski mācīts paaudžu paaudzē...