Materiāli ar atslēgvārdu 'Ješua'

Brīdinājums tautām...

Brīdinājums tautām, runājošām citās valodās - mēlēs! Katras tautas valoda ir saistīta ar to Debesu Sūtni, kas ir pie šīs tautas – sargātāju debesīs, bet svētā valoda ir saistīta tikai ar Svēto, Svētīts Viņš, ar viņa palīdzību ELOĤIM ir radījis visu esošo un Viņš viņu nodeva kā sakni un kā mūžīgu mantojumu Israēlas tautai. Ebreji saglabāja Ēģiptē tīrību svētajā valodā, par kuru viņi saņēma balvu – atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības. Mūsu laikā, kad ...

Personas Vārda nozīme

Personas vārda nozīmīgums! Runājot par kādas personas-indivīda vārda apzīmējuma tulkojumu, kurš attiecīgajā tulkojumā var radīt izmaiņu, svarīgi ir zināt, kādas kardinālas izmaiņas kā sekas rodas tad, kad tiek mainīts vai daļēji mainīts to nosaukums, personas oriģinālā vārda nozīme. Šīs sekas var būt pozitīvas, dot kādu pozitīvu iespēju, taču var radīt ļoti negatīvas situācijas un pat maldīgas mācības kā sistēmas pamatsakni gadu simteņiem, ! Es v...

Grieķu vai Jeḫudu saknes

Jāņem vērā ir tas tulkojums, kurā ir pasniegta Jaunā Derība. Ir pieņemts, ka 1. Vispasaules koncilā, kurš notika Nīkejā 325.g.m.ē., Jaunā Derība tika pasniegta grieķu valodā kā oriģinālvalodā.  Tā nebūt nav taisnība! Ja mēs esam spējīgi izanalizēt Rakstus – Toru, Tanahu, tad varam ieraudzīt, ka visi Svētiem Rakstiem oriģinālvaloda ir bijusi ivrita valoda, tā valoda, kura ir bijusi un būs pie Adonaj izredzētās tautas – ebrejiem.  Un tā, Ebreju Ja...

Sākumā bija Vārds

  Šis raksts nav pilnīgs un katrs, kas to lasa, ir tiesīgs to papildināt no tā, kas tam ir atklājies, jo pēdējos laikos atziņa vairosies. Jau pati pasaule rāda, ka ir pienācis pēdējais laiks, nekad vēl tik daudz informācijas nav spēts iegūt tik ātrā laikā – internets, televīzija, radio, mobilie un stacionārie telefoni, fakss, prese un vēl daudz dažādi informācijas nodošanas veidi rāda par laikmeta maiņu – infor...

Dieva Dēla vārds

Pasaulē plaši tiek lietots vārds Jēzus Kristus, kas tiek tulkots katrā valodā. Daudziem plaši zināms un iegājies ir šis vārds. Bet ir jāatklāj, ka brīdī kad eņģelis sapnī apciemoja Jāzepu, viņš atklāja Dieva Dēla vārdu –יְהוֹשׁוּעַjeb Jehošua (latv. izrunā arī Ješua) nevis Jēzus vai citu tam līdzīgu vārdu. Lai arī daudziem var šķist tas ļoti maznozīmīgi un pat lieki uzrunāt Dieva Dēlu īstajā vārdā, tomēr tam ir ļoti liela ietekme gan uz lūg...

Dzīvības koks

Šajā attēlā esmu ilustrācijas veidā attēlojis simbolus, kurus lietošu šajā rakstā. Lai spētu pilnvērtīgāk izprast sekojošo tekstu, iesaku iedziļināties šo simbolu nozīmēs. Šie simboli apzīmē mūsu reālo pasauli, kurā dzīvojam jeb Dieva attiecības ar cilvēku. Daba, ko Dievs ir radījis, patiesībā, ir kā uzskatāms piemērs visiem dzīves likumiem, tāpēc dabas izprašana mums dod dziļāku izpratni par mums pašiem. Dzīvības koks(Ješua `haMašiah)ir Dieva žē...