Materiāli ar atslēgvārdu 'Pierādījumi'

Par Dieva eksistenci un tās pierādījumiem

Runājot par vēsturi nekad neko nevar īsti pierādīt - var tikai pārliecināt. Pierādīt var kādu fizikas likumu, kuru var demonstrēt. Kad runa iet par neredzamām un netaustāmām lietām, viss balstās uz mūsu ticību informācij...

Grēku plūdu pierādījumi

Plūdu nozīme un jēga  Plūdi, kas norisinājās 1656. A.M. (Anno Mundi) jeb 1656. gadā pēc pasaules radīšanas bija kā pasaules atjaunošana. Lai gan Dievs neko jaunu neradīja, bet atjaunināja Zemi līdzīgi radīšanas sākumam, kad Zeme atkal kļuva neiztaisīta un tukša. „Seši simtajā Noasa mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi” Genesis (7:11). Ar to varam sapras...

Evolūcijas teorija

Evolūcijas teorija – Jaunais Bābeles tornis Darvins, guļot uz nāves gultas, gan atteicās no savas teorijas, bet viņa pret Dieva radītie darbi ir attīstījušies un izplatījušies pa visu pasauli. Visa pasaule ir slima, jo tā uzskata, ka evolūcijas teorija ir zinātne, bet radīšanas teorija cilvēka iztēles auglis. Patiesībā tieši otrādi, jo evolūcijas teorija ir pilnīgs cilvēka iztēles auglis, bet radīšanas teorijai ir spēcīgi pierādījumi. Visa pasaul...

Zemes vecums

Zeme ir ap 5780 gadus veca. Pēc radīšanas teorijas vadoties, Dievs zemi ir radījis 6 dienās, bet 7. dienā Viņš atdusējās. Vai tas izklausās kā stāsts no pasakas? Bet kā būtu pasakas stāsts, ka kaut kas ir cēlies no nekā vai, līdzīgs stāsts, no akmens radās cilvēks. Runājot par šo Evolūcijas teoriju, ir jāpiemin, ka jo vairāk mūsdienu zinātnieki pēta šīs visur pieņemtās teorijas patiesību, jo vairāk tie sliecas domāt, ka visam ir jānotiek vienlai...

Visums

Visums un zvaigznes tika radītas šajā 6 dienu radīšanas periodā. Kas ir minēts "Genesis 1 : 1-31". Ja precīzāk, tad debesis un zeme tika radītas pirmajā dienā, bet debesu spīdekļi tika radīti ceturtajā dienā. Saule tika radīta kā gaismas avots un dienas zīme, bet Mēness kā nakts zīme. Tas liecina, ka Saule un Mēness tika radīti pēc Zemes radīšanas un inteliģentā prāta darbiem, kas nodrošināja visu nepieciešamo dzīvībai uz zemes. Vēl līdz šim ...