Materiāli ar atslēgvārdu 'Tora'

Kas ir “Toras kods”?

Jūdu tradīcija - un pati Tora - skaidro, ka Tora oriģināli bija Visaugstā diktēta un Mozus pierakstīta, pirms 3300 gadiem. Ir teikts, ka tā ir bijusi diktēta kā viena gara ivrita burtu virkne, bez atstarpēm starp vārdiem...

Pirmais pants Torā

Pirmais teikums Torā (1. Mozus 1:1) iespējams ir visslavenākā frāze, kas jebkad tikusi uzrakstīta. Turklāt tas iespējams ir visdziļākais apgalvojums kāds jebkad veikts.   בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת...

Šabats

Radītājs mums devis likumus, kurus pildot mēs palīdzam paši sev un cilvēkiem mums apkārt. Tas Kungs mums ir devis bauslību, kas dod grēka atziņu, un 10 baušļus, kurus mums būs pildīt. Viens no šiem baušļiem skan šādi:   ...

Oriģinālvaloda

Ivrits tiek klasificēta kā semītu (vai Šemītu, no Šema, Noah dēla) valoda. Vai ivrits bija tikai viena no semītu valodām tāpat kā kānaāniešu, aramiešu, feniķiešu, akadiešu u.c., kas attīstījusies no citas, daudz senākas valodas? Vai arī ivrits un pārējo semītu valodu saime bija oriģinālā cilvēku valoda? Īsa ivrita vēsture no Radīšanas līdz šodienai. Atsaucoties uz Toru, visi cilvēki runāja vienā valodā (1. Mozus 11:1) līdz Bābeles torņa izveid...

Kas bija sākumā?

Pirmais zināmais faktiskais cilvēces vēstures avots par pasaules rašanos ir Mozus grāmatas, jo ne planētu pašreizējie stāvokļi vai fosilijas, nedod zināmus faktus par to, ka pasaule būtu 4.54 miljardus gadus veca. Neviens nav nodzīvojis tik ilgi, lai spētu to apliecināt un neviena zinātnieku paaudze nav redzējusi kā izveidojas planēta no putekļu mākoņa. Pasaulē vissenākā garīgā mācība ir jūdaisms, kurš iesākumā tika mutiski mācīts paaudžu paaudzē...