Materiāli ar atslēgvārdu 'Zinātne'

Grēku plūdu pierādījumi

Plūdu nozīme un jēga  Plūdi, kas norisinājās 1656. A.M. (Anno Mundi) jeb 1656. gadā pēc pasaules radīšanas bija kā pasaules atjaunošana. Lai gan Dievs neko jaunu neradīja, bet atjaunināja Zemi līdzīgi radīšanas sākumam, kad Zeme atkal kļuva neiztaisīta un tukša. „Seši simtajā Noasa mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi” Genesis (7:11). Ar to varam sapras...

Matricas sistēma

Kas ir pasaule un kas ir viss tai apkārt? Pēc Visaugstā radīšanas principiem vadoties mūsu trīsdimensionālā vide ir tikpat reāla kā kāda trīsdimensionāla virtuāla datorspēle. Vide, kurā dzīvojam ir radīta pēc kāda konkrēta prāta, par ko liecina neskaitāmi pierādījumi, piemēram, DNS un mutācijas. Ir jāpiezīmē, ka ja Visaugstais prāts ir radījis šo virtuālo jeb mums šķietami visai reālo vidi, tad Radītājs ir tajā ietvēris likumus un principus. Citi...

Inteliģentais DNS

DNS ir informācijas struktūra. Iekš DNS ir iekļautas visas iespējamās ģenētiskās iespējas attiecīgajai sugai. Šīs iespējas var arī dēvēt par genomu, bet specifisks kods par katru individuāli tiek dēvēts par genotipu, kas ir kods par visām individīda iespējām, kas tam var būt. Šis genotips dod informāciju par visām iespējām, kas ir tā ķermenī, bet vēl detalizētāku informāciju uzrāda phenotips. DNS kods ir ļoti sarežģīts un piesātināts ar informāci...

Pirmatnējie dzīvnieki

Visās publiskajās skolēnu mācību grāmatās tiek stāstīts, ka dinozauri ir izmiruši pirms 65 miljoniem gadu. Tos nogalinājuši ir meteorītu lietus, no kura nav varējis izbēgt neviens. Tātad zīmīgi, visas lielās radības izskatās, ka pašas ir skrējušas meteorītiem virsū. Patiesībā šie dinozauri ir milzu rāpuļi, kas skābekļa trūkuma dēļ mūsdienās vai nu pielāgojās vai izmira. Pašiem evolucionāriem ir neskaidrs jautājums, kā milzīgs 10 tonnas smags Steg...

Evolūcijas teorija

Evolūcijas teorija – Jaunais Bābeles tornis Darvins, guļot uz nāves gultas, gan atteicās no savas teorijas, bet viņa pret Dieva radītie darbi ir attīstījušies un izplatījušies pa visu pasauli. Visa pasaule ir slima, jo tā uzskata, ka evolūcijas teorija ir zinātne, bet radīšanas teorija cilvēka iztēles auglis. Patiesībā tieši otrādi, jo evolūcijas teorija ir pilnīgs cilvēka iztēles auglis, bet radīšanas teorijai ir spēcīgi pierādījumi. Visa pasaul...

Pirmatnējie augi

Dievs 3.dienā radīja visu zaļo augu masu (Genesis 1, 11-13). Radītājs augus radīja pilnīgus. Tie, noteikti, ir bijuši skaisti, ar dinamiskām krāsām, izturīgi un spēcīgi. Kā arī iebūvētiem izdzīvošanas mehānismiem, lai spētu izturēt dažādus apstākļus. Kā liecības saka tad augi ir bijuši par galveno ēdienu gan dzīvniekam, gan cilvēkam. Kā Genesis ir minēts, tad var noprast, ka cilvēki ir bijuši augēdāji jeb veģetārieši, kas būtu labi izskaidrojams ...

Pirmatnējā daba

Pirms, aptuveni, 5780 gadiem, kad Radītājs radīja zemi, Viņš to radīja pilnīgu. Zeme pēc 7 dienām, kā liecina atradnes, izskatījās ļoti skaista, ar patīkamu klimatu un perfekti piemērotu vidi visām tajā dzīvojošajām būtnēm. Tomēr pēc 1656 gadiem Dievs, dēļ cilvēka ļaunuma, nolēma mainīt radīto harmoniju. Klimata kondīcija sākotnēji bija daudz vienveidīgāka, nekā tā ir šodien. Arī ūdeņu temperatūra bija tikpat vienveidīga, jo siltais klimats aptvē...

Zemes vecums

Zeme ir ap 5780 gadus veca. Pēc radīšanas teorijas vadoties, Dievs zemi ir radījis 6 dienās, bet 7. dienā Viņš atdusējās. Vai tas izklausās kā stāsts no pasakas? Bet kā būtu pasakas stāsts, ka kaut kas ir cēlies no nekā vai, līdzīgs stāsts, no akmens radās cilvēks. Runājot par šo Evolūcijas teoriju, ir jāpiemin, ka jo vairāk mūsdienu zinātnieki pēta šīs visur pieņemtās teorijas patiesību, jo vairāk tie sliecas domāt, ka visam ir jānotiek vienlai...

Visums

Visums un zvaigznes tika radītas šajā 6 dienu radīšanas periodā. Kas ir minēts "Genesis 1 : 1-31". Ja precīzāk, tad debesis un zeme tika radītas pirmajā dienā, bet debesu spīdekļi tika radīti ceturtajā dienā. Saule tika radīta kā gaismas avots un dienas zīme, bet Mēness kā nakts zīme. Tas liecina, ka Saule un Mēness tika radīti pēc Zemes radīšanas un inteliģentā prāta darbiem, kas nodrošināja visu nepieciešamo dzīvībai uz zemes. Vēl līdz šim ...